Biwak Leśny – poniedziałek – środa

DZIEŃ I – PONIEDZIAŁEK

10.30 – przyjazd na miejsce biwaku, przywitanie, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu i warsztatów
oraz zakwaterowanie,
BLOK PROGRAMOWY I – zajęcia poznawcze, pozwalające poznać grupę i stopień integracji klasy
13.00 lub 14.00 – obiad i czas wolny
BLOK PROGRAMOWY II – 4 godziny warsztatów integracyjnych w lesie
18.00 lub 19.00 – kolacja i czas wolny do zmierzchu
BLOK PROGRAMOWY III – 2 godziny warsztatów nocnych

DZIEŃ II – WTOREK

8.00 lub 9.00 – śniadanie i sprzątanie w pokojach
BLOK PROGRAMOWY IV – 4 godziny warsztatów integracyjnych w lesie
13.00 lub 14.00 – obiad i czas wolny
BLOK PROGRAMOWY V – 4 godziny warsztatów integracyjnych w lesie
18.00 lub 19.00 – kolacja i czas wolny do zmierzchu
BLOK PROGRAMOWY VI – 2 godziny warsztatów nocnych

DZIEŃ III – ŚRODA

8.00 lub 9.00 – śniadanie i wykwaterowanie
BLOK PROGRAMOWY VII do godz. 12.00 warsztaty integracyjne w lesie oraz podsumowanie biwaku
12.00 lub 12.30 – obiad
13.00 – wyjazd do domu

Biwaki w Miechucinie