Biwak Leśny 2-dniowy

DZIEŃ I

10.00 – przyjazd na miejsce biwaku, przywitanie, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu i warsztatów
oraz zakwaterowanie
BLOK PROGRAMOWY I – zajęcia poznawcze, pozwalające poznać grupę i stopień integracji klasy
13.00 lub 14.00 – obiad i czas wolny
BLOK PROGRAMOWY II – 4 godziny warsztatów integracyjnych w lesie
18.00 lub 19.00 – kolacja i czas wolny do zmierzchu
BLOK PROGRAMOWY III – 2 godziny warsztatów nocnych

DZIEŃ II

8.00 – śniadanie
BLOK PROGRAMOWY IV – 4 godziny warsztatów integracyjnych w lesie
13.00 lub 14.00 – obiad i czas wolny
BLOK PROGRAMOWY V – 3 godziny warsztatów integracyjnych w lesie wraz z podsumowaniem biwaku przy ognisku z kiełbaskami
17.00 – wyjazd do domu

Biwaki w Miechucinie