Biwak Leśny 1-dniowy

10.00 – przyjazd na miejsce biwaku, przywitanie, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu i warsztatów

BLOK PROGRAMOWY I – 2,5 godzin warsztatów integracyjnych, w tym zajęcia poznawcze, pozwalające poznać grupę i stopień integracji klasy
12.30 – obiad
BLOK PROGRAMOWY II – 2,5 godzin warsztatów integracyjnych w lesie
15.30 – podsumowanie i ognisko z kiełbaskami
16.00 – wyjazd do domu

Biwaki w Miechucinie